* * *

* * *
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Βίος του Οσίου Πατρός Ημών Ανδρέου Του Έν Τη Κρίσει

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΚΡΙΣΕΙ
Ο ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ


Μνήμη: 17ῃ Ὀκτωβρίου

...«Δὲν εἶχα ἀνάγκην ἐγὼ νὰ γίνω τῆς βασιλείας σου γνώριμος,
διότι ὅλον τὸν κόσμον κατεφρόνησα,
διάγων ἡσυχαστικὴν ζωὴν καὶ ἤρεμον,
οὔτε ἀπὸ αὐθάδειαν καὶ ἀμάθειάν μου ἐπαρρησιάσθην,
ἀλλὰ ἀκούσας τὴν νεωτέραν καὶ ἀντίχριστον πλάνην,
ὅτι βιάζεις τοὺς εὐσεβεῖς νὰ μὴ προσκυνῶσι τὰς Ἁγίας Εἰκόνας,
δὲν ἠδυνήθην νὰ ὑπομένω τοιαύτην ἀδικίαν· ὅθεν ἀφῆκα
τὴν ὡραιοτάτην πατρίδα μου, ἐπέρασα τόσην θάλασσαν καὶ ἦλθα
γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου καὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
ἢ νὰ λυτρώσω σᾶς ἀπὸ τὴν πλάνην ἢ νὰ θυσιάσω ἐγὼ τὴν ζωήν μου
διὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἔλαβε δι’ ἡμᾶς
ἐπονείδιστον θάνατον»...
--

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄

+++


ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄
 
ΤΟ ΚΟΛΙΜΠΡΙ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ»

(24 Νοεμβρίου 2012 - 2 Ιανουαρίου 2013)

 

+++

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Ομιλία στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων Της Εβδόμης Οικ. Συνόδου


+++

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μνήμη: Κυριακὴ μεταξύ 11ης και 18ης ὈκτωβρίουΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 7ης ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Ὁμιλεῖ ὁ + Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος

(Ἱστορικὸς Τέχνης)+++

Η Σκέπη της Παναγίας στον πόλεμο του '40

--
«...Η πίστη κατά την διάρκεια του πολέμου,
το σίγουρο είναι ότι βοηθάει τον δοκιμαζόμενο στρατιώτη.
Και η Εικόνα της Προστάτιδας του φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία.
… οι Αρτινοί στο μέτωπο μπροστά στην Εικόνα της Παναγιάς
δεν φοβόνταν ούτε όλμους, ούτε τις εχθρικές σφαίρες…» .
Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε
πάνω στο καπάκι ενός κιβωτίου ρέγγας τη Παναγία της Νίκης,
η οποία απέκτησε τη φήμη ότι είναι θαυματουργή.

«Σε έξαλλη θρησκευτική έκσταση, οι Έλληνες στρατιώτες από την Άρτα,
απαιτούσαν η θαυματουργή Εικόνα να μείνει ένα βράδυ τουλάχιστον
στην κατασκήνωση τους. Άκουγες φωνές από παντού.
Όλοι οι στρατιώτες φωνάζανε:
«Η Παρθένα, η Παρθένα. Να την αφήσετε μια βραδιά».
Εκείνη την ώρα βάρεσε συναγερμός […] πέσαμε μπρούμυτα
σύμφωνα με τις διαταγές που είχαμε. Κανένας Αρτινός δεν έκανε το ίδιο.
«Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βαστάς την Παρθένα και φοβάσαι»;».
Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι ταυτότητες των στρατιωτών έφεραν, δίπλα ακριβώς από τα στοιχεία τους, μια Εικόνα της Παναγίας.
Και λίγο πριν απo την επίθεση έκαναν το σταυρό τους,
αναφωνούσαν τρεις φορές «Παναγία μου!» και ύστερα ξεκινούσαν.
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, αναγνωρίστηκε
η σπουδαιότητα των θαυματουργών επεμβάσεων της Παναγίας.
Για το λόγο αυτό η γιορτή της Αγίας Σκέπης, που είχε καθιερωθεί από το 626,
... να γιορτάζεται προς τιμήν της Παναγίας την 1η Οκτωβρίου,
μεταφέρθηκε από το 1952 στις 28 Οκτωβρίου,
για να ενθυμούνται όλοι τη θαυματουργή βοήθειά της
στη δυσκολότερη, ίσως, περίοδο του ελληνικού έθνους.
Απόσπασμα από την εργασία¨ τιμή της Θεοτόκου στην Ήπειρο¨

'

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Υπόμνημα στους Αγίους Πατέρας της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου

--ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΗΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(Μνήμη: Κυριακή μεταξύ 11ης και 17ης Ὀκτωβρίου)
...Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπεδείχθησαν ὑπέρμαχοι
ὄχι μόνον τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἀλλά, στὴν οὐσία,
αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ:
«Πάλαι μὲν ὁ Θεὸς ὁ ἀσώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος
οὐδαμῶς εἰκονίζετο, νῦν δὲ σαρκὶ ὀφθέντος Θεοῦ
καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντος
εἰκονίζω Θεοῦ τὸ ὁρώμενον...»--