* * *

* * *
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο Όσιος Λάζαρος ο ζωγράφος

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ


Μνήμη: 17ῃ Νοεμβρίου


Ὅσιος Πατέρας μας Λάζαρος... ὑπερασπίσθηκε μὲ σθένος
τὴν Ὀρθόδοξo Πίστι ἐνώπιον τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορος Θεοφίλου (829-842)
καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐξορίσθηκε στὴν Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Φοβεροῦ,
στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου.
κεῖ ὑπέστη κάθε εἴδους βασανιστήρια μὲ ἀποκορύφωμα
τὸ κάψιμο τῶν χεριῶν του. Παρ’ ὅλα ταῦτα συνέχισε νὰ ἁγιογραφῆ
καὶ ζωγράφισε γιὰ τὴν αὐτοκράτειρα Θεοδώρα
μία Εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
ἡ ὁποία κατεστάθη πηγὴ θαυμάτων...


Διαβᾶστε τὸν σύντομο Βίο τοῦ Ὁσίου ἐδῶ


--

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος

--

«...εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπί τὸ τελώνιον...»

Ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστού Ματθαίου

(16 Νοεμβρίου)


...Πέρα απ' τα εξωτερικά φαινόμενα κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του
έναν άλλο κόσμο, μυστικό, ευαίσθητο, πολύτιμο, άγνωστο σε μας.
Και μέσα σε κείνον τον ιερό χώρο συντελούνται καθημερινά ζυμώσεις.
Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ανέλπιστες αλλοιώσεις.
Έρχονται άλλοτε γεγονότα, χτυπήματα της ζωής, συνειδησιακές εκρήξεις
κι αλλάζουν ξαφνικά τη διάθεση του ανθρώπου,
τον προβληματίζουν και τον συγκλονίζουν.
Καθαίρουν την εικόνα του Θεού και οδηγούν σε ζωηρές πνευματικές αναζητήσεις,
σ' απίστευτες μεταβολές...

Τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ

--

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων


--Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

Μνήμη: 12ῃ Νοεμβρίου

--

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Μηνάς

+++

Μνήμη: 11ῃ Νοεμβρίου


+++

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Στιγμιότυπα από Μάθημα Αγιογραφίας (30 Οκτωβρίου 2011)+++


ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011)+++

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Μικρό Αφιέρωμα στις Αγγελικές Δυνάμεις


+++

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Σύναξις: 8ῃ Νοεμβρίου


...Πρὸς τὸ τελείωμα τῆς δόξας ἀρχίζουν οἱ τρεῖς
ζῶνες τῶν «ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων».
Στὴν πρώτη ζώνη οἱ τρεῖς ἀνώτατες Ταξιαρχίες,
κατὰ τὸν μέγιστο ἑρμηνευτὴ τῶν Οὐρα
νίων,
Ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη:
Χερουβίμ,
Σεραφὶμ καὶ Θρόνοι, μὲ τέσσερις
ἀντιπροσώπους
ἡ κάθε μία, συνολικῶς δώδεκα μορφές.

Ὡς ἄμεσες καὶ πρῶτες μέτοχες τοῦ ἀπροσίτου
καὶ ἀνεσπέρου Φωτὸς, ζωγραφίστηκαν μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶςχρώματα τῆς δόξης, ὥστε νὰ ἐξομοιώνονται
ἐμφανῶς καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὸ Φῶς, τὸ Ὁποῖο
δέχονται, νὰ γίνονται καὶ αὐτὲς φῶς...


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὁλόκληρο τὸ ἀπόσπασμα
τῆς Εἰκονολογικῆς μελέτης, ποὺ ἀναφέρεται
στὶς Ἀγγελικὲς Δυνάμεις


Παλαιότερες σχετικές δημοσιεύσεις


Α. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Εἰς τὴν σύναξιν τῶν ἑννέα Ταγμάτων
+++

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος Πάπας Αλεξανδρείας, ο Ομολογητής+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

(Μνήμη: 5ῃ Νοεμβρίου)


Τὸ γρήγορον δὲ ὄμμα Ὀρθοδοξίας,
Πῶς ἀγέραστον ἐν λόγοις παραδράμω!


Γρηγόριος ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν, ἀγάπησε τὸν Χριστὸν
ἀπὸ τὴν νεότητά του καὶ ἐστόλισε τὸν ἑαυτό του μὲ ὅλες τὶς Ἀρετές.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ τότε ἁγιωτάτου Πάπα Ἀλεξανδρείας,
ἐχειροτονήθη
μὲ τὴν θεία Πρόνοια καὶ τὴν συμφωνία
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἔγινε διδάσκαλος ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ τὴν ἐναρέτου, κατὰ Θεὸν πολιτείας.
Περισσότερο μὲ τὰ ἔργα, παρὰ μὲ τὰ λόγια ἐδίδασκε τὴν Ἀρετὴ ὁ μακάριος,
διότι ἦτο πρᾶος, ταπεινός,
ἐλεήμων, σώφρων, πατέρας τῶν ὀρφανῶν,
ὑπερασπιστὴς τῶν χηρῶν, ὁδηγὸς τῶν πλανωμένων,
τῶν ἀσθενῶν ἄμισθος ἰατρὸς καὶ τῶν λυπουμένων παρηγορία.
Μποροῦσε, λοιπόν, νὰ βλέπη ὁ καθένας, ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς
νὰ χαίρονται καὶ νὰ εὐφραίνονται γιὰ αὐτὸν τὸν Ἅγιο.
Ἀλλὰ ὁ σκανδαλοποιὸς διάβολος ἐνέπνευσε στὸν εἰκονομάχο βασιλέα
Λέοντα Ε΄ τὸν Ἀρμένιο μία κατάπτυστη σκέψη,
δηλαδὴ τὸ νὰ ἀποβάλη
τὴν προσκύνησι τῶν Ἁγίων Εἰκόνων.
Κατόπιν, ἔπεισε αὐτὸν νὰ φέρη σιδηροδέσμιο, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὸν Ἅγιο.
Παραστάθηκε λοιπὸν ὁ ἀοίδιμος Γρηγόριος ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως
καὶ τὸν ἤλεγξε ἐνώπιον ὅλης τῆς Συγκλήτου καὶ τῶν ἀρχόντων,
ἀποκαλώντας αὐτὸν αἱρετικὸν καὶ ἄθεον καὶ ἀσεβῆ.
Τότε ὁ τύραννος, ἐπειδὴ δὲν ἀνέχθηκε τὶς μομφὲς αὐτές, καταξέσχισε
τὶς σάρκες τοῦ Ὁσίου μὲ βούνευρα.
Ὁ ἔνδοξος Ὁμολογητὴς ὅμως ὑπέμεινε εὐχαρίστως τὸν δαρμό
καὶ ἔλεγε σὲ ὅσους παρευρίσκοντο ἐκεῖ:

«Γιὰ τὴν Ἁγία Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μου ἔτοιμος
εἶμαι
νὰ κατακόψουν ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μου».

Ὅταν ἄκουσε αὐτὰ ὁ παρανομώτατος βασιλεύς, ἐπρόσταξε νὰ ἐξορισθῆ ὁ Ἅγιος.
Διανύσας λοιπὸν στὴν ἐξορία, ὁ Ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ, τρία χρόνια,
μὲ κακοπάθεια καὶ βάσανα
, παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή του εἰς χεῖρας Θεοῦ,
παρὰ τοῦ ὁποίου ἔλαβε τὸν τῆς Ὁμολογίας ἀμάραντον στέφανον.+++

Σημειώσεις Εικονολογικές 2+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

2

...Ὅταν θέλεις νὰ ἐπιχειρισθῆς αὐτὴν τὴν Ἐπιστήμην,
πρέπει νὰ εὕρης τινὰν προκομμένον διδάσκαλον...
εἰ δὲ καὶ τύχῃς εἰς ἀμαθῆ τινα καὶ ἀπαίδευτον, ...ἰδὲς νὰ εὕρης
τινὰ ἀρχέτυπα καὶ κοπίασε εἰς αὐτὰ ἱκανὸν καιρὸν
σχεδιάζοντας, ἕως οὗ καταλάβεις μέτρα καὶ σχήματα.

Ἔπειτα ὕπαγε εἰς εἰκονισθείσας Ἐκκλησίας
νὰ ἐβγάλης ἀνθίβολα, ...πλὴν μὴν κάμης τὸ ἔργον σου
ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ μὲ φόβον Θεοῦ
καὶ εὐλάβειαν, ὡς θεῖον ἔργον
...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

O Όσιος Ποιμήν ο Ζωγραφίτης (Ο Εκ Σοφιας Βουλγαρίας)

+++


O ΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ
(Ο ΕΚ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
)


Μνήμη: 3ῃ Νοεμβρίου

Ὅσιος Πατέρας μας Ποιμὴν, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῆ
ὡς ὁ "Πατροκοσμᾶς" τῆς Βουλγαρίας,
γεννήθηκε στὴν Σόφια
ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς Πέτρου καὶ Παύλου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Πέτρος.

κάρη Μοναχὸς σὲ νεαρὰ ἠλικία, στὴν Μονὴ Ζωγράφου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ποιμήν.
Προόδευσε στὴν ὁδὸ τῶν ἀρετῶν δείχνοντας μεγάλο ζῆλο καὶ ἐχειροτονήθη Ἱερεύς.
Λίγο ἀργότερα ἀφιερώθηκε στὴν νηστεία καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή,
ἀφοῦ ἀνεχώρησε στὴν ἔρημο.

Σὲ ἡλικία πενήντα πέντε ἐτῶν, ἔλαβε ἄνωθεν Ἐντολὴ νὰ ἐπιστρέψη στὴν Βουλγαρία,
ὅπου οἱ Χριστιανοὶ δεινοπαθοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ ζυγό.
Ὑπήκουσε στὴν θεϊκὴ προσταγὴ καὶ διέσχισε ὅλη τὴν χώρα του
στερεώνοντας τὸν λαό του στὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μὲ τὸ κήρυγμά του
καὶ τὰ πολλά του θαύματα.

ξιον θαυμασμοῦ εἶναι ἐπίσης τὸ ὅτι σὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες
ἔκτισε ἢ ἀνεκαίνισε τριακόσιες περίπου Ἐκκλησίες καὶ δεκαπέντε Μοναστήρια (!),
τὰ ὁποῖα ἱστόρησε (ἁγιογράφησε) ὁ ἴδιος μὲ θαυμαστὲς τοιχογραφίες.

κοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς Μονές, το Τσερεμίσκι.
Τιμᾶται ὡς Προστάτης τῶν Βουλγάρων Ἁγιογράφων.

γιε τοῦ Θεοῦ Ποιμήν, πρέσβευε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν!


+++


Σημειώσεις Εικονολογικές 1+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

1
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ


Ὁ τὴν ζωγραφικὴν ἐπιστήμην μαθεῖν βουλόμενος ἂς ὁδηγῆται
πρὸς αὐτὴν πρῶτον καὶ ἂς προγυμνάζεται
μερικὸν καιρὸν
ἁπλῶς καὶ μόνον καὶ χωρὶς μέτρα σχεδιάζων,

ὥστε νὰ φανῆ δόκιμος...

...καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν ἂς ὁδηγηθῆ τὰ μέτρα καὶ τὰ σχήματα μὲ ἀκρίβειαν
καὶ τοιουτοτρόπως ἔκτοτε ἂς σχεδιάζη κοπιάζων πολλὰ
μὲ λογαριασμοὺς καιρὸν ἱκανὸν
καὶ μὲ τὴν θείαν βοήθειαν θέλει καταλάβει καλώτατα...(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Οι Άγιοι Ανάργυροι+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΕΞ ΑΣΙΑΣ

Μνήμη: 1ῃ Νοεμβρίου


+++

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου


Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Ἑλένη
ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου

Τῆς Ἁγνείας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον--

Μάθημα Αγιογραφίας Α´ Περιόδου Δ´+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α´
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´

+++


Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Οι Άγιοι 100000 Γεωργιανοί Μάρτυρες

--


Οἱ Ἅγιοι 100.000 Γεωργιανοὶ Μάρτυρες
(Οἱ διὰ τὴν τιμὴν τῶν Ἁγίων Εἰκόνων μαρτυρήσαντες)

Μνήμη: 31η Ὀκτωβρίου


Οἱ Ἅγιοι ἐμαρτύρησαν στὴν Τυφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας,
κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1227.

Οἱ Τουρκμένοι μὲ τὴν βοήθεια τῶν Περσῶν κατέλαβαν τὴν Τυφλίδα
καὶ ἀφοῦ κατέκαψαν τὸν Καθεδρικὸ Ναό (ἀριστερὰ τῆς Εἰκόνος),
μετέφεραν τὶς Εἰκόνες τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς Θεοτόκου
στὴν γέφυρα τοῦ ποταμοῦ,
ὁ ὁποῖος διασχίζει τὴν πόλη.Κατόπιν ἀνήγγειλαν στοὺς αἰχμαλώτους Χριστιανοὺς Γεωργιανοὺς
ὅτι ὅποιος ἀρνηθεῖ νὰ περάση τὴν γέφυρα
πατώντας τὶς
Ἱερὲς Εἰκόνες θὰ τὸν ἐσφαγίαζαν.
Δέκα μυριάδες πιστῶν κατέπτυσαν τὸ ἀσεβὲς πρόσταγμα τῶν τυράννων,
καὶ προτίμησαν μᾶλλον νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ ἀτιμάσουν τὶς Ἅγιες Εἰκόνες.
Ἑνώθηκαν ἔτσι διὰ τοῦ Μαρτυρίου τους μὲ τὸν Δεσπότη Χριστὸ,
τοῦ Ὁποίου τὴν Εἰκόνα ἐτίμησαν μὲ τὸ Ἅγιο αἷμα τους.

--

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Μικρό Εικονολογικό Αφιέρωμα στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη+++

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ

Μνήμη: 26ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον


Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη,
Ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τήν ἔπαρσιν,
ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τόν Νέστορα· οὕτως Ἅγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε,
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμῖν τό μέγα ἔλεος.


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

***


+++

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Δ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΗ΄)

+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Δ´)


...Ἔτσι, θὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀντιγράφουμε τὰ παλαιὰ ἱερὰ ἀρχέτυπα
μὲ προσευχή, πολὺ σεβασμὸ καὶ προσοχή, μὲ ἐπιμέλεια
σὲ κάθε λεπτομέρεια, καὶ τὴν πλέον ἐλάχιστη.
Ὅπως διδάσκει ὁ μεγάλος Διδάσκαλος μακαριστὸς Φώτης Κόντογλου,
«πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ρωτᾶμε τὸ πρωτότυπο καὶ αὐτὸ
νὰ μᾶς ἀποκρίνεται καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύπτη ὅλα τὰ ῾῾μυστικά᾿᾿ του».


Ὁ Φώτης Κόντογλου, σὲ νεανικὴ ἡλικία,
κρατώντας ἀντίγραφο ἔργο τουΠῶς ὅμως γίνεται νὰ ῾῾ρωτᾶς᾿᾿ ἕνα πρωτότυπο καὶ πῶς αὐτὸ σοῦ ῾῾ἀπαντάει᾿᾿;
Καὶ πάλι ὁ μεγάλος Διδάσκαλος μᾶς δείχνει τὸν τρόπο:
προτρέπει τὸν μαθητή του καὶ μαζί του ὅλους τοὺς μαθητευομένους Ἁγιογράφους,
νὰ ἀντιγράφουν ῾῾μὲ πολὺ σεβασμὸ᾿᾿ καὶ ῾῾μὲ γνῶσιν᾿᾿,
δηλαδὴ μὲ κατανόησι τοῦ τί κάνουν καὶ γιατί, λεπτομερειακά,
ἐξονυχιστικά, ἐπαναλαμβάνοντας πολλὲς φορὲς τὸ ἴδιο,
῾῾χωρὶς ἀπογοήτευσι᾿᾿, ὅπως τονίζει πολὺ χαρακτηριστικά.

Γνώριζε ἀσφαλῶς πολὺ καλά, ἐμπειρικά, πῶς μόνο μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
κάποιος μπορεῖ νὰ ῾῾πιάση᾿᾿ τὰ ῾῾μυστικὰ᾿᾿ τῶν μεγάλων παλαιῶν μαϊστόρων,
δηλαδὴ τὸν ἰδιαίτερο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο καθένας τους, χειριζόμενος
τὰ ἴδια μέσα, ἀπέδιδε τὸ ἴδιο Ἁγιογραφικὸ θέμα.
Μάλιστα συμπληρώνει ὅ,τι ἂν κάποιος προσπαθήση μὲ ἀφέλεια,
βιασύνη καὶ χωρὶς τὴν πρέπουσα εὐλάβεια καὶ προσοχὴ νὰ ἀντιγράψη,
τότε τὸ πρωτότυπο θὰ τοῦ ῾῾κρύψη᾿᾿ τὰ ῾῾μυστικὰ᾿᾿ του!
...+++

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος--
ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ, ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΜνήμη 23ῃ Ὀκτωβρίου...Ο Άγιος στην περίφημη Eπιστολή του διδάσκει,


πρώτον, την διαφορά που έχουν οι πειρασμοί.
Ποιός πειρασμός γίνεται στον άνθρωπο κατά παραχώρηση του Θεού
και ποιός προξενείται από την επιθυμία του ανθρώπου.


Δεύτερον, ότι οι Χριστιανοί πρέπει να δείχνουν την πίστη τους
όχι μόνον με λόγια αλλά κυρίως με έργα.


Τρίτον, παραγγέλλει να μη προτιμώνται στην Εκκλησία
οι πλούσιοι περισσότερον από τους πτωχούς,
αλλά μάλλον να επιπλήττονται οι πλούσιοι ως υπερήφανοι.


Τέταρτον δε και τελευταίο, αφού παρηγορεί ο Άγιος εκείνους
που αδικούνται και τους παρακινεί να μακροθυμούν
και να υπομένουν μέχρι την Δευτέρα παρουσία του Χριστού,
δείχνοντάς τους με το παράδειγμα του Ιώβ
το πόσο χρήσιμη είναι η υπομονή,
παραγγέλλει στους ασθενείς να προσκαλούν
τους ιερείς να τους χρίουν με έλαιο.


Και όλοι οι πιστοί να προσπαθούν να επαναφέρουν
στο δρόμο της αλήθειας αυτούς που έχουν πλανηθεί από αυτή,
επειδή σε αυτούς δίδεται μισθός από τον Κύριο,
η άφεση των αμαρτιών τους...

(Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου,
Επτά Καθολικαί Επιστολαί, σελ. 2
).--